layoutelementlayoutelement
 
22. august 2016

Inden sommerferien blev der udarbejdet en hvidbog med opsamling på alle møder, arrangementer m.v. hvor 450 borgere deltog.

Midtbystrategien blev skrevet og hovedopgaverne for fremtiden fremhævet.

Imidlertid er to investorer kommet med et nyt forslag.

Politikerne har herefter besluttet, at Midtbystrategien udskydes til der er truffet beslutninger om investor-projekterne.

 

Midtby Forbindelsen 

MIDTBYSTRATEGI

Horsens Byråd har besluttet at udarbejde en Midtbystrategi i samarbejde med borgerne.

Høringsperioden er nu overstået, inputs`ene er samlet og strategien er skrevet. I løbet af efteråret behandles strategien politisk i Teknik og Miljø Udvalget, i Økonomi Udvalget og i Byrådet.

Efter strategien er vedtaget, offentliggøres den på kommunens hjemmeside.
Derefter fortsætter arbejdet med Midtbyen i et Områdefornyelses-projekt.
Midtbyen, fra Vitus Berings Plads til Gasvej, bliver byfornyet, boliger skal sættes i stand, gader skal renoveres og friarealer gøres grønne. Projektet skal løbe i 5-6 år og er støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Hele baggrunden:

I 2009 blev der afholdt en arkitektkonkurrence, hvor der blev sat focus på forbindelsen mellem Horsens banegård og Havnen. Vinderforslaget omhandlede byudvikling, fortætning, trafik, byliv, byrum og meget mere ............

Efter 5-6 års arbejde med midtbyen har byrådet besluttet at tage en runde, hvor borgere, interessenter og samarbejdspartnere i byen inviteres til dialog om arbejdet med midtbyen.

I perioden august 2015 til april 2016 har der været holdt utallige focusgruppemøder med folk fra midtbyen, været afholdt workshops, informeret på facebook, afholdt byrums gåture med politikere og med borgere, snakket med studerende og foreninger, med kulturinstitutioner, og afholdt temadage om Detailhandel og om Byfortætning.

Den 18.april holdtes afslutnings- og opsamlings møde, hvor alle involverede var inviterede. Her blev der samlet op på alle møder og interviews.

Der er lavet en hvidbog med alle citater og referater.

I perioden april til juli skrives midtbystrategien og i august skal byrådet behandle strategien på deres møde

Midtbystrategien skrives med udgangspunkt i de to Byrumsrapporter fra 2009 og i vinderforslaget fra den store konkurrence i 2009. Kommentarer og holdninger til midtbyarbejdet indarbejdes i strategien, der kommer til at omhandle hele midtbyen - de 4 midtbyområder og udvalgte byrum.

 

 

 

 

For yderligere oplysninger kontakt
Lene Krogh, arkitekt m.a.a.
Teknik og Miljø, Byplan
Rådhustorvet 4
8700 Horsens 
Tlf.: 76292598
E-mail: telkr@horsens.dk